ZONDAG 25  JANUARI 2015

Project het nieuwe paradigma; bij toename complexiteit ontstaan spontaan nieuwe waarheden.  

--------------------------------------------------------------------------------

ARCHIEF DE BOOIJ

-----------------------------------------------------------------------------
 

STADSARCHIEF AMSTERDAM:
Presentatie Archief  De Booij.
 

In de hal van het Stadsarchief Amsterdam 18 oktober 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIES TEGEN HET WOONWAGENBELEID

--------------------------------------------------------------------------------OVERPEINZING 1

----------------------------------------------

OVERPEINZING 2
---------------------------------------------------

OVERPEINZING 3

----------------------------

OVERPEINZING 4

La transformation du Matriarcat au Patriarchaat" ( lezing voor Cébésia in Brussel op 14 november 2011)


La transformation du Matriarcat au Patriarcat
À gauche.:Image de la femme pendant la période du matriarchat (Vénus de Willendorf).
À droite: Image de la femme pendant le patriarchat( Vénus de Botticelli)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OVERPEINZING 5

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Blinde vlek voor de Jodenvervolging in de Tweede Wereld Oorlog
OVERPEINZING 6

----------------------------------------------------------------------------------

 

OVERPEINZING 7

l Terray et ces fils des plaines du nord"

------------------------------------------------------------------------------------

.OVERPEINZING 8

------------------------------------------------------------------------------------

 

-dagboek_biafra_oorlog_1969.htm

 

 

---------------------------------------------------------

 

1977-1979 Tijdschrift Macht en Elite
Uitgegeven door de Stichting Macht en Elite. Redactie Joost van Steenis en Tom de Booij
.

---------------------------------------------------------------------------------

1999 "Where is our planet Earth heading to in the next century?"
 

 

The irreversible process of burning energy resources into heat and waste. (After Daly, 1993 and Rees, 1996)

----------------------------------------------------------------------------------------------

BRAINS

 
Sinds 1987 heb ik een studie gemaakt naar het functioneren van onze hersenen, in het bijzonder die van de visuele hersenen In 2003 heb ik deze studie gepubliceerd op mijn website ondergebracht: Our brains, the last resource?
(geschreven in de engelse taal). Hierin werd onder meer de vraag gesteld: " Bestaat de ons omgevende wereld zoals we haar zien?". Het antwoord was daarop:"Nee". Immers het beeld van de wereld om ons heen wordt door onze hersenen gevormd. Iedereen vormt dus zijn eigen werkelijkheid

A design made by Jan Ebeltjes of his intuitive feeling that in our society the emotional right brain is destroyed by the overdominant left brain. The discrepancy between emotion and ratio

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

uranische nieuwsbrieven..\


In November 2001 is gestart
met de uitgave van de Uranische Vijfster Nieuwsbrieven. Tot nu toe zijn 38 nieuwsbrieven gepubliceerd, met uiteenlopende onderwerpen, zuranische nieuwsbrieven.htmoals de macht van de symboliek van de vijfster, de guldeede en de fibonacci getallen in de natuur, het verschijnsel van de precessie van de aardas en de verschuiving van het lentepunt van de dierenriem, het geheim van de donkere (verborgen) fase van de maan, de transformatie van het matriarchaat in het patriarchaat,etc.Y

Transformatie matriarchaat in patriarchaat. Links: de Venus van Willendorf. Rechts :de Venus in het schilderij van Botticelli.

1996-2010 Woonwagenbeleid
De woonwagenbewoners (reizigers) zijn sinds de 19e
eeuw van hot naar her gestuurd en zijn tot op de dag van vandaag gestigmatiseerd en getraumatiseerd. Sinds 1970 heb ik mij voor de groep geïnteresseerd. Op mijn website wil ik te laten zien dat de burgers in Nederland een chronisch onbegrip hebben ontwikkeld voor deze vervolgde, veroordeelde en vergeten groep autochtone NEDERLANDERS. Maar ik wil tegelijkertijd laten zien dat woonwagenbewoners ook zoveel veerkracht en incasseringsvermogen hebben kunnen opbrengen, dat hun cultuur nog steeds springlevend is. Het eerste hoofdstuk gaat over de geschiedenis woonwagenbeleid van de overheid in de laatste 150 jaar. Het relaas van alle acties in woonwagencentra die ik heb meegemaakt sinds 1974 in Baarn, Hilversum, Leiden en Den Haag wordt op de site in een aantal hoofdstukken weergegeven. Ik hoop dat door middel van deze website er meer begrip bij de burgerbevolking komt voor de woonwagenbewoners (reizigers).

 

Links. Ontruiming van het woonwagencentrum aan de Leyweg, Den Haag. Hier sliep ik in de woonwagen van Sani en Griet Kames in de nacht van 10 op 11 december 2002. Alle tuinspullen zijn kapot gemaakt en opgebrand door de ME om ze warm te houden, inclusief de oude klompjes, hengel en tuinhek van Sani
Rechts: De woonwagen van Tinus Perdaems wordt 3 november 2005 met de grond gelijk gemaakt, vanwege het te laat betalen van zijn huurschuld

2009 Witboek Over Zwart Geld witboe
witboek_over_zwart_geld.htmk
In 1995 werd door de gemeente Hilversum besloten om
..\..\Users\Eigenaar\Documents\Mijn webs\witboek_over_zwart_geld.htm het woonwagencentrum de Egelhoek in Hilversum op te heffen. Door jarenlange acties zijn de bewoners er in geslaagd om het centrum te behouden In dit Witboek Over Zwart Geld wordt de lijdensgeschiedenis van de bewoners en hun strijd tegen de gemeente sinds 1963 weergegeven, en hoe volgens de wethouder Jan Rensen in een raadsvergadering van 23 september 2009 er in de afgelopen veel gemeentegeld over de balk is gegooid

 

Links: In augustus 2004 wordt gestart met de renovatie van het woonwagencentrum de Egelshoek., Hilversum. Rechts: Zo ziet de Egelshoek er uit in augustus 2009

2009 Lezing Geologisch Instituut Amsterdam 1942-1970  
Aan de hand van een groot aantal overheadsheets heb ik mijn ervaringen verteld voor een 40 tal oud-studenten en oud-stafleden van het Geologisch Instituut. Na de lezing waren er toehoorders die tegenstrijdige meningen hadden. Er waren er die vonden dat ik oorzaak was dat Geologisch Instituut ten onder was gegaan, terwijl anderen de mening waren toegedaan, dat ik juist geprobeerd had te redden wat er te redden viel. Ik ben niet ingegaan op deze verschillende gezichtspunten en me beperkt tot de ervaringen uit de periode zonder daar achteraf uitgebreid commentaar op te geven. Volgens mij spreken de feiten voor zich zelf en kan een ieder zich daar over een mening vormen. Ik meen er goed aan om de gepresenteerde sheets op mijn website af te drukken. Speciaal voor de oud-studenten en oud-stafleden die niet aanwezig waren bij mijn lezing.
.

Op de voorgevel van het Geologisch Instituut staat het beeld van Moeder Aarde met haar armen, aangevende de opbouwende en afbrekende krachten (gemaakt door Hildo Krop)

Nieuw EGO project

 In 1999 heb ik op deze site de verwachting uitgesproken, heb ik in hoofdstuk 4 van mijn artikel "Where is our planet Earth heading to in the next century?:"  de verwaahcting uitgesproekn dat we worden geconfronteerd met het opraken van fossile brandstoffen. Maar er is mischien goed nieuws. In de toekomst - in 2025?- zouden er genoeg alternatieve energie bronnen ter beschikking komen om aan de vraag naar energie te kunnen voldoen. Volgens sommige wetenschappers zou het mogelijk zijn om energie te halen uit het 'vacuüm' de zgn nulpuntenergie (zero point energy). Zaterdag 28 april 2012 heb ik het plan opgevat om te onderzoeken wat er in de literatuur en op internet over deze 'materie'' te vinden is en daarvan op deze site nader te berichten. Zowel de voor als tegens zijn de moeite waard om nader te belichten

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr Tom de Booij
Koningsweg 45 , 3743 ET Baarn
e-

mail 5star@tiscali.nl of booij382@planet.nl