EGOPROJECT

Donderdag 30  oktober 2014                                      

Mijn terechtzitting voor politierechter 16 oktober 2014. Vragen die ik aan mijn acht getuigen had willen stellen. Uitspraak Politierechter: schuldigverklaring zonder oplegging van straf .

Terechtzitting politierechter donderdag 16 oktober 2014: van links naar rechts officier van Justitie mevrouw Mr  R. Funke Küpper, verdachte Dr Tom de Booij, gemachtigde E.J. van der Maal, politierechter Mevrouw Mr S.M. de Bruijn, griffier, suppoost.


Het volgende bericht gestuurd aan de getuigen B. Sepers,W. Deetman, P. Noordanus, T. Driessen, N. van Kooperen, die ik gevraagd had aan de Officier van Justitie om te laten oproepen voor de terechtzitting politierechter Den Haag donderdag 16 oktober 2014:
 

"Ter informatie :Tijdens de  terechtzitting voor de politierechter 16 oktober 2014 heb ik als verdachte (lokaalvredebreuk stadhuis Den Haag, 11 december 2013) de Officier van Justitie gevraagd getuigen op te roepen. Het verslag van de zitting is te lezen op mijn website www.egoproject.nl . Daar valt te lezen dat de rechter geen getuigen wilde horen, zelfs niet de door  mij meegebrachte getuigen. De rechter vond dat de vragen die ik aan de getuigen wilde stellen niet  de juiste plaats was Zij zei: “ Ik moet maar een andere manier vinden om deze te stellen”. Die heb ik nu gevonden door middel de getuige te wijzen op mijn website. Hierdoor is de getuige in staat om eventueel zijn  of haar antwoord te geven.

-----------------------------------------------------------------------------------

Toeval of niet, we zullen het nooit weten.

Tijdens mijn acties in 1971, 2002, 2005, 2014 te maken gehad met Korpschef mr J. Wiarda, Korpschef Tom Driessen en Hoofdofficier van Justitie Mr J.A.M Nieuwenhuizen.
In mijn actie
leven heb ik te maken gehad met verschillende leden van de politie maar wel heel bijzonder zijn de volgende twee politie ambtenaren die op een wel heel bijzondere aan elkaar gekoppeld zijn t.w. mr J. Wiarda en T. Driessen ;
 

-------------------------------------------------------------------------------------

Archief familie de Booij
 

Inleiding.

In de komende tijd zal ik, Tom de Booij, op deze website dagboeken en herinneringen  van mijn voorouders, zowel van mijn vaders als moeder kant, weergeven.  Ik begin met het afdrukken van gedeelten uit het familieboek van het geslacht de Booij vervaardigd door mijn oom Chré de Booij. Hij is een zoon van de oudste broer van mijn grootvader  Chrétien Jean Gérard de Booij (Chrik genoemd). In dit boek worden mijn voorouders beschreven tot en met mijn betovergrootvader Christiaan de Booij (1789-1822). (Hoofdstuk 1). Zijn  oudste zoon Pierre Hubert Jean Alexander de Booij (1818-1897).(Hoofdstuk 2) De andere zoon van Christiaan : de notaris Chrétien de Booij (1820-1901).(Hoofdstuk 3) Vervolgens mijn overgrootmoeder zijn vrouw Adriana Johanna de Mol van Otterloo (1827-1882) (Hoofdstuk 4). Hierop volgen herinneringen en brieven  die de reeds genoemde Chrik de Booij schreef aan zijn ouders over zijn tijd in 1e en 2e Atjeh oorlog 1873-1878 (Hoofdstuk 5). Memories van James Marnix de Booij w.o. zijn tijd tijdens de verovering van Bali september 1906. (Hoofdstuk 6). De  herinneringen en dagboeken van mijn grootvader Hendrik de Booij. Herinneringen en fragmenten uit zijn dagboeken 1867-1964, herinneringen aan zijn deelname aan de derde Atjeh oorlog in de periode  1893-1895, als administrateur en bestuurslid Concertgebouw 1904-1951  als commissaris Algemeen Handelsblad 1920-1945, als secretaris en bestuurslid van  Noord-Zuid-Hollandse  Reddingmaatschappij 1906-1946,  (Hoofdstuk 7). Hierna wordt het leven van zijn echtgenote Hilda Gerarda de Booij-Boissevain weergegeven (Hoofdstuk 8).  Het leven van  mijn grootvader (van mijn moeders kant) Antonie Frederik Gooszen. Over zijn rol die hij heeft gespeeld bij het ontwerp van de vlootwet in 1920, die in oktober 1923  met een verschil van een stem is verworpen door de Tweede Kamer der Staten Generaal. Van 1923-1927 was Vice-admiraal A.F. Gooszen, Commandant Zeemacht van Nederlandsch Indië. In deze periode waren er Inlandse  opstanden, in november 1926 in Bantam (West Java ) en in januari 1927 in West Sumatra. Van 1930 -1952 was hij regeringscommissaris van de Koninklijk Paketvaart Maatschappij.(Hoofdstuk 9)  De dagboeken en herinneringen van mijn vader Hendrik Thomas de Booij tot 1924. De herinneringen van mijn vader van de periode van 1930-1963, dat hij bij de Redding-Maatschappij werkte. (Hoofdstuk 10) Mijn moeder Ottolina Hendrika Gooszen (1898-1983) (Hoofdstuk 11) . De levensloop van mijn oom,  de broer van mijn vader, Alfred de Booij. Ten tijde van de muiterij van de pantserdekschip Hr.Ms. De Zeven Provinciën  bevond Luitenant ter zee 1e klasse Alfred de Booij zich in Soerabaja. Daar kreeg hij van de Commandant der Zeemacht te Batavia de opdracht een rapport samen te stellen over de moeilijkheden met het Indonesische personeel, waarvan sommigen de muiterij op de Hr. Ms. De Zeven Provinciën hadden geïnstigeerd. (Hoofdstuk 12).  Zelf ben ik begonnen met herinneringen en dagboeken over mijn leven. (Hoofdstuk 13) Wordt vervolgd                    

Inhoudsopgave familie archief de Booij

1.  Het geslacht de Booij  Fragmenten  uit het boek over het geslacht de Booij van Chré de Booij: Enige gegevens over het geslacht Arents de 
     Booy gedurende de laatste vier eeuwen. Tot met Christiaan de Booij 1789-1822.

 

2. Pierre Hubert Jean Alexander de Booij (1818-1897)

 
Pierre Hubert Jean Alexander de Booij

3 C.J.G. de Booij (1820-1901)

 
Chrétien Jean Gérard de Booij

4. Adriana Johanna de Booij - de Mol van Otterloo (1827-1882)
    Echtgenote van Chrétien Jean Gérard de Booij. Haar voorouders: de familie de Mol van Otterloo

    
A.J. de Booij - de Mol van Otterloo

5.  Chretien Jean Gerard de Booij. (1853-1934) Oudste zoon van Chrétien Jean Gérard de Booij(Sr)Herinneringen en brieven aan zijn ouders over zijn
      deelname aan de eerste en tweede Atjeh oorlog 1873-1878

   
        C.J.G de Booij

6.  James Marnix de Booij (1885-1969). Oudste zoon van Chrétien Jean Gérard de Booij (Jr)
    Zijn memoires, w.o. zijn tijd tijdens de verovering van Bali september 1906.

    
         J .M. de Booij

7. Hendrik de Booij (1867-1964).
    Herinneringen en fragmenten uit zijn dagboeken. Herinneringen aan zijn deelname aan de derde Atjeh oorlog in de periode
    1893-1895,. Concertgebouw 1904-1951, Algemeen Handelsblad 1920-1946, Reddingmaatschappij 1906-1946,

.
          H. de Booij     

8. Hilda Gerarda de Booij-Boissevain  Echtgenote van Hendrik de Booij  Haar voorouders : de families Boissevain, Mac Donnell, Moylan, Graves. Zie ook link met haar correspondentie  met Kartini  en het manifest van Kartini:  Geef den Javaan Opvoeding. Over haar voorzitsterschap van het Montessori Lyceum in Amsterdam (Zie link Montessori Lyceum Amsterdam in de oorlogsjaren)

   
  H.G. de Booij-Boissevain

9.  Antonie Frederik Gooszen (1869-1955) 
    Zijn levensloop. In 1920 voorzitter commissie ontwerp programma van Marine-materialen.
    van 1923-1927 (Vlootwet). Commandant Zeemacht Nederlandsch Indië van 1930-1952 Regeringscommissaris
    Koninklijke Paketvaart
    Maatschappij.
In de tekst wordt verwezen  naar de volgende bijdragen:
     a. De integrale tekst van de brochure van Jhr. H.C. van der Wijck: Onze Koloniale Staatkunde (1865) 
     b. Samenvatting van het boek van I.F.M. Salim: Vijftien jaar Boven-Digoel. Concentratiekamp in Nieuw Guinea 
        Bakermat  van de  Indonesische
 onafhankelijkheid 
     c. Artikel van G. Jungslager over A.F. Gooszen in de bundel Kopstukken uit de krijgsmacht
     d. Stamboom van de families Gooszen, Peereboom Voller, Turk, Buteux

     
         A.F. Gooszen  

10. Hendrik Thomas de Booij    Dagboek en herinneringen tot 1924. Herinneringen van zijn periode bij de (K) Noord- en Zuid-          Hollandse   Redding-Maatschappij 1930-1963

    
           H.Th. de Booij 

11.Ottolina Hendrika Gooszen (in bewerking)
     Echtgenote van Hendrik Thomas de Booij.

     
       O.H. de Booij-Gooszen

12 Alfred de Booij 1901-1997
     Levenloop. In l933 krijgt de Booy van de Commandant Zeemacht in Ned. Indië  de opdracht een rapport samen te stellen
     over de moeilijkheden met het Indonesische personeel, waarvan sommigen de muiterij op de Hr. Ms. De Zeven Provinciën hadden    
     veroorzaakt. In de tekst wordt verwezen naar de volgende bijdragen.   
      a.
Muiterij 1933 op de Zeven Provinciën, met o.a. Herinneringen van de Gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië  Jhr. Mr. B.C. de Jonge
      aan de muiterij op de Zeven
Provinciën.
 
      b.
Maud Boshart's verhaal over zijn deelname aan de muiterij op de Zeven Provinciën

    
            A. de Booij
 
13  Tom de Booij. dagboek 1924-1930; 1930-1939; 1940-1946 ;
 


              T. de Booij

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTIES TEGEN HET WOONWAGENBELEID VAN DE OVERHEID

 
Links: Voor het bezoek van Klompen Jan aan Ministers Spies van Binnenlandse Zaken, 10 september 2012.
Rechts: Voor de woonwagen van Jan Timmerman in Zoetermeer Minister van Wonen en Rijksdiens Stef Blok op bezoek, 7 november 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STADSARCHIEF AMSTERDAM:
Presentatie Archief  De Booij.
 

In de hal van het Stadsarchief Amsterdam 18 oktober 2012

Inhoudsopgave
1. Proloog
2. Inleiding
3. (Voor) ouders
4. Jeugdjaren 1924-1939
5. Oorlogsjaren 1940-1945 
6.  Studiejaren 1945-1954
7. Bergklimmen 1952-1965
8. Familieleven
9. De woelige jaren zestig 1965-1969
10. Actiejaren 1970 -
11.  Golfleraar 1980-1996
12. Acties behoud reizigerscultuur 1974-  
13. Website Egoproject  1999-H

--------------------------------------------------------------------------------------------------------